OVER ONS

OVER ONS – DE PARTIJ SEYST.NU

WIE ZIJN WIJ

WIJ ZIJN SEYST.NU

Op 19 maart 2014 koos u als inwoner van Zeist een nieuwe gemeenteraad.

In een tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar sociale cohesie, stabiliteit en zekerheid is een lokale partij als Seyst.nu van groot belang.

Seyst.nu is een partij voor de bewoners van Zeist en voor het behoud van de unieke identiteit met al haar woonkernen.
Wij zijn een lokale partij die niet wordt aangestuurd door landelijke politiek die aan de touwtjes trekt en daardoor vrijuit lokaal kan denken.